2017ko landa eta hiri kontribuzioaren zerga

Abiatua da 2017 urteko kontribuzioaren kobratze prozesua. Jakinarazten da helbideratutako erreziboak emandako kontu zenbakietan kargatu direla.

Errezibo EZ HELBIDERATUAK eta itzulketa guztiak Oteitzako Udalaren Rural Kutxa kontu zenbakian ordaindu behar dira, irailaren 30era arte, borondatezko epean. Data horretatik aurrera dagozkion errekarguak ezarriko dira.